Saltpetersyre

HNO

3

Saltpetersyre

Om produktet

Salpetersyre er en sterk oksiderende syre.

Eksempler på bruksområder

Salpetersyre kan benyttes i framstillingen av kunstgjødsel, til overflatebehandling av metaller, i produksjon av andre kjemikalier, og rengjøringsmiddel til produksjonsutstyr.

Levering

Salpetersyre leveres på kanner, i fat eller IBC.

Synonymer

Nitric Acid, HNO3 

CAS-nr. 7697-37-2