Prosjektering og rådgivning

Norsk Lut tilbyr prosjektering og rådgivning av lagertanker. Tankene produseres i HDPE, glassfiber eller stål. Vi skreddersyr tanken etter deres behov, og er der helt fra design til endelig installasjon og igangkjøring. Tankløsningene er kostnads- og energieffektive, brukervennlig, og fleksible. Alle tanker og tankanlegg vi tilbyr ivaretar sikkerhetsmessige hensyn med tanke på helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til lovpålagte krav og reguleringer. Når tanken står ferdig, rådgir og veileder vi med vedlikehold og oppfølging i ettertid. Kort oppsummert tilbyr vi: 

Innovasjon og utvikling i fokus

Vi kaller oss selv for problemløsere som utvikler nye produkter og tjenester i tett dialog med kunde der fokus alltid ligger på tillit, fleksibilitet og sikkerhet.