Lut anlegg

Lut må lagres og håndteres med stor varsomhet da det i konsentrert form er en sterk basisk væske. Lut kan leveres som pellets i fast form, eller i flytende form. Pellets blandes ut i vann, og reaksjonen som oppstår produserer store mengder energi i form av varme. Dette gjør at prosessen krever et eget blandeanlegg, og flere risikoreduserende tiltak for å ivareta HMS- og internkontrollforskriften. 

I flytende form leveres lut i størst hovedsak i konsentrasjon på 50% eller 30%. 50% lut krystalliseres ved +12℃, og kan føre til blokkering av hele lut-anlegget hvis ikke anlegget er utformet riktig. I denne konsentrasjonen krever kjemikalie oppvarming store deler av året, i tillegg til godt isolerte lagringstanker som reduserer varmetapet til et minimum. 30% lut kalles også vinter-lut og tåler lavere temperaturer enn 50% lut, men fraktkostnadene og forbruket er høyere. Denne løsningen er dyrere rent driftsmessig, og lite miljøvennlig med tanke på økt transportfrekvens. 

Lut er blant kjemikaliene som er omfattet av Tankforskriften. Dette innebærer at kjemikalie må lagres og distribueres internt på anlegget under gitte krav, blant annet Forurensningsforskriften.  

Våre tankløsninger har:

Innovasjon og utvikling i fokus

Vi kaller oss selv for problemløsere som utvikler nye produkter og tjenester i tett dialog med kunde der fokus alltid ligger på tillit, fleksibilitet og sikkerhet.