Kjemikalieslanger

Vi tilbyr ulike slangeløsninger, og kan imøtekomme individuelle behov. Slangene kan benyttes til de fleste kjemikalier, blant annet lut, jernklorid, natriumhypokloritt og maursyre. Sikkerhetsslangen er en slange-i-slange løsning, der materialet i innerslangen bestemmes etter hvilke kjemikalier som skal brukes, og tilbys med isolasjon og varme. Materialet i slangen gjør at den kan benyttes i flere ulike industrier. 

Fordeler med sikkerhetsslangen:

Innovasjon og utvikling i fokus

Vi kaller oss selv for problemløsere som utvikler nye produkter og tjenester i tett dialog med kunde der fokus alltid ligger på tillit, fleksibilitet og sikkerhet.