Stasjonær lagertank

Norsk Lut tilbyr enkeltstående tanker i materialene HDPE, glassfiber og stål, og komplette tankanlegg. Vi er der helt fra design til endelig installasjon og igangkjøring. Lagertankene er skreddersydde for din bedrifts behov, samt overholder lokale, nasjonale og internasjonale lovverk og regulativer. Tankanleggene tilpasses de ulike kjemikaliers egenskaper og krav til lagring, og våre tankanlegg kan benyttes til blant annet lut, maursyre, jernklorid, klor og hydratkalk. Størrelsen på tanken og løsningen leveres i ønsket størrelse fra 1-100m3.  

 

Alle selskap som lagrer eller benytter seg av farlige stoffer har plikt til å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte mennesker, natur og miljø. Anlegg må drives på en måte som hindrer at farlige stoffer slippes ut til omgivelsene, og må oppfylle Tankforskriftens krav. Som et spesialisert firma kan vi tilby anlegg med teknologi og komponenter som fullt ut oppfyller disse kravene. Produksjon optimaliseres i form av korte avstander, et lavt energibehov, og påliteligheten til anlegget sørger for sikker og effektiv produksjon.  

Kort oppsummert tilbyr vi: 

 

Hvis du behøver et mobilt tankanlegg, eller bare trenger en tank i noen år, tilbyr vi utleie av både stasjonære og mobile tankløsninger. 

Innovasjon og utvikling i fokus

Vi kaller oss selv for problemløsere som utvikler nye produkter og tjenester i tett dialog med kunde der fokus alltid ligger på tillit, fleksibilitet og sikkerhet.