Om oss

Fleksibilitet og sikkerhet i vårt arbeid

Norsk Lut sitt mål er å utvikle og levere bærekraftige løsninger basert på innovasjon, sikker håndtering og lagring av kjemikalier, og fremtidsrettede logistikkløsninger med bruk av fjernovervåkning og datainnsamling.
Vi kaller oss selv for problemløsere – vi utvikler nye produkter og tjenester i tett dialog med kunde, der fokus alltid ligger på tillit, fleksibilitet og sikkerhet. 

Norsk Lut startet som en aktør for å bidra med å endre de næringer som produserer og benytter kjemikalier, i et steg i riktig retning. Våre tjenester er basert på lang levetid og høy pålitelighet. Godt samarbeid med kunder er grunnlaget for å finne nye og bærekraftige løsninger, uten å kompromittere brukervennlighet, fleksibilitet og sikkerhet. Vi kontrollerer alt av utstyr som benyttes, og har egne prosedyrer for å ivareta biosikkerheten. 

Norsk Lut har hovedkontor i Trondheim, med avdeling i Bergen, på Rørvik og i Bodø.

Vi ønsker alle kunder og interessenter velkommen til oss!

Bærekraft

For å oppnå en mer bærekraftig framtid kreves samhandling. Vi har utformet vår bærekraftstrategi til å gjenspeile våre grunnverdier.  Vi ønsker å bidra i fellesskapet og være en aktiv pådriver for å nå FNs bærekraftsmål, og har spesielt tre mål i fokus: 9 – “Industri, innovasjon og infrastruktur”, 12 – “Ansvarlig forbruk og produksjon”, og 13 – “Stoppe klimaendringene”.

Vi jobber hver dag for å bli bedre på hvert punkt, og for å gi våre kunder og samarbeidspartnere muligheten til å utveksle kunnskap og ta bærekraftige valg. I fjor sparte vi miljøet for 21,4 tonn i CO2-utslipp ved å resirkulere IBC-er. Dette tilsvarer 3,0 tonn plast og 7,7 tonn stål som ble spart, i stedet for å produsere nye IBC.

Vi tilbyr en rekke tjenester

Prosjektering og rådgivning

Prosjektering og rådgivning

Norsk Lut tilbyr prosjektering og rådgivning av lagertanker. Tankene produseres i HDPE, glassfiber eller stål.

Logistikk og transport

Logistikk og transport

Norsk Lut leverer effektive logistikkløsninger som gir fordeler innen økonomi, energiforbruk og miljø.

Installering

Installering

Som en leverandør av komplette anlegg utvikler vi serciveløsninger basert på vår enestående kjennskap til produktet.

Lut anlegg

Lut anlegg

Lut må lagres og håndteres med stor varsomhet da det i konsentrert form er en sterk basisk væske.

Cruise levering

Cruise levering

Planer og behov kan raskt endre seg på havet. Vi planlegger og sørger for at alt utstyr som trengs er sikret.

Innovasjon og utvikling i fokus

Vi kaller oss selv for problemløsere som utvikler nye produkter og tjenester i tett dialog med kunde der fokus alltid ligger på tillit, fleksibilitet og sikkerhet.