Hydrogenperoksid

H

2

O

2

Hydrogenperoksid

Om produktet

Hydrogenperoksid er den enkleste i gruppen peroksider, og er et sterkt oksidasjonsmiddel.  

Eksempler på bruksområder

I industrien benyttes den ofte som bleke- eller desinfeksjonsmiddel, vaskemiddel, og som reduksjonsmiddel for å fjerne klor eller hypokloritt etter blekeprosesser.  

Levering

Hydrogenperoksid kan leveres som 35% konsentrasjon i løsning, på kanne og 1000 liters IBC.  

Synonymer

Hydrogenperoksid, H2O2, Hydrogen peroxide 

CAS-nr. 7722-84-1