Vannglass

Vannglass

Om produktet

Vannglass er også kjent som silikatlut, og natriumsilikat (Na2SiO3) eller kaliumsilikat (Ca2SiO4) løst i vann. Løsningen er sterkt basisk, klar og tyktflytende.

Eksempler på mulige bruksområder

Vannglass kan benyttes som tilsetning i betong og mørtel, korrosjonshemmer, rustfjerning, innen papirindustri, pH-justering, binding av metaller som aluminium, kompleksdanner, lim, og tilsetning til såpe- og vaskemidler.

Levering

Vannglass leveres på bulk i tankbil og 1000-liters IBC.

Synonymer

Silikatlut, Natriumsilikat, Kaliumsilikat, Kalivannglass, Cal-sil, Calsil, Water glass, Liquid glass.