Svovelsyre

H

2

SO

4

Svovelsyre

Om produktet

Svovelsyre er en sterk uorganisk syre, og er kjemikalie det fremstilles mest av på verdensbasis. I kjemisk prosessindustri regnes syren som den viktigste.

Eksempler på bruksområder

Svovelsyre kan benyttes som prosesskjemikalie, til pH-regulering, overflatebehandling av metaller, i framstilling av kunstgjødsel og andre syrer.

Levering

Svovelsyre leveres på kanner, i fat og IBC.

Synonymer

Batterisyre, Hydrogensulfat, Sulphuric acid, H2SO4,  

CAS-nr. 7664-93-9