Maursyre

HCOOH

Maursyre

Om produktet

Maursyre er en karboksylsyre, med karakteristisk stikkende lukt.

Eksempler på bruksområder

Maursyre kan benyttes innen fiskeindustrien til behandling av biprodukter, ensilering innen landbruk/silofôr, konservering, pH-justering og bearbeiding av lær i garverier. 

Levering

Maursyre leveres i ønsket konsentrasjon inntil 85%, i kanner og IBC.

Synonymer

HCOOH, Metansyre, Formic acid.

CAS-nr. 66-18-6