Lut

NaOH

Lut

Om produktet

Natriumhydroksid oppløst i vann kalles lut. Løsningen er en sterk uorganisk base, og kan virke etsende på metaller. 50% lut krystalliseres ved + 12◦C, og 30% (også kjent som vinterlut) krystalliseres ved omtrent + 1◦C. På grunn av at luten krystalliserer ved ulike temperaturer kan det være utfordrende å velge konsentrasjon. 

Eksempler på mulige bruksområder

Lut benyttes innen pH-justering, som rengjøringsmiddel, framstilling av kjemisk masse i treforedling, benyttes innen uorganisk/organisk kjemikalieproduksjon, i scrubber, og i metallindustrien.

Levering

Lut leveres i ønsket konsentrasjon inntil 50% på kanne, fat, IBC eller i bulk på tankbil.

Synonymer

Natriumhydroksid, Lut, Natronlut, Sodium hydroxide, NaOH, Vinterlut (ca. 30%).

Cas-nr. 1310-73-2