Kaustisk soda

NaOH

Kaustisk soda

Om produktet

Kaustisk soda er et fast stoff, også kjent som lut i fast form, og er en uorganisk sterk base. Perlene er hygroskopisk, som vil si at det tiltrekker seg fukt fra omgivelsene. Reaksjonen med vann er sterk eksoterm, og det dannes mye varme. Hell aldri vann i kaustisk soda for å lage lut-løsning, hell kaustisk soda forsiktig i vann.

Eksempler på mulige bruksområder

Produktet kan benyttes til pH-justering, som rengjøringsmiddel, i avløpsrensing, avfetting, etsemiddel, luting, kjemisk mellomprodukt, produksjon av organsike og uorgansike kjemikalier, i produksjon og bleking av papirmasse, i aluminiumproduksjon, og innen vannbehandling.

Levering

Leveres i sekker og bigbag.

Synonymer

NaOH, Natriumhydroksid, Sodium hydroxide, Caustic soda, Caustic soda prills.

CAS-nr. 1310-73-2