Kalilut

KOH

Kalilut

Om produktet

Kalilut er en uorganisk, sterk base. Produktet består av kaliumhydroksid (KOH) oppløst i vann. Kaliumhydroksid i fast form omtales ofte som kaustisk pottaske

Eksempler på bruksområder

I industrien kan det benyttes i framstillingen av vaskemidler, elektrolytt i alkaliske batterier, katalysator i kjemisk industri, og i produksjon av kaliumsalter.  

Levering

Kalilut leveres på kanner, fat og IBC, i ønsket konsentrasjon opp til 50%. 

Synonymer

KOH, Kaliumhydroksid, Potassium hydroxide 

CAS-nr. 1310-58-3