Hydratkalk

Ca(OH)

2

Hydratkalk

Om produktet

Hydratkalk er et tungløselig salt kan benyttes i industrien som desinfeksjonsmiddel, jordforbedringsmiddel, pH-justering og som bestanddel i mørtel.

Levering

Hydratkalk leveres i sekker.

Synonymer

Hydratkalk, Kalsiumhydroksid, Ca(OH)2, Calsium Hydrate, Hydrated lime, Slaked lime.

Cas-nr. 1305-62-0