Eddiksyre

CH

3

COOH

Eddiksyre

Om produktet

Eddiksyre er en svak organisk syre med karakteristisk sur, stikkende lukt. Syren er mildt korrosivt på metaller som jern, magnesium og sink, og danner hydrogengass og acetatsalter.

Eksempler på bruksområder

I industrien benyttes eddiksyre til fremstilling av ulike kjemiske forbindelser, avkalkningsmiddel, pH-justering, foredling, løsemiddel i maling og lakk, rengjøringsmiddel, og surhetsregulerende middel i ulike næringsmidler.

Levering

Leveres i ønsket konsentrasjon i kanner eller 1000-liters IBC.

Synonymer

Eddik, Etansyre, Acetic acid, CH3COOH 

CAS-nr. 64-19-7