Bio olje

Bio olje

Om produktet

Bioolje er et energirikt biobrensel som kan benyttes i tekniske applikasjoner og forbrenning, og har blitt et klimasmart alternativ for å redusere fossilt CO2-utslipp. Oljen framstilles blant annet av rest- og biprodukter fra biologisk råstoff, som for eksempel raps, soya og solsikke.

Levering

Bio olje leveres i bulk på tankbil.