Ammoniakkløsning

NH

4

OH

Ammoniakkløsning

Om produktet

Løsningen har basiske egenskaper og består av ammoniakkgass (NH3) løst i vann. Løsningen er fargeløs med stikkende lukt.

Levering

Leveres i kanner og 1000-liters IBC i konsentrasjon 15% og 25%.

Synonymer

Ammoniumhydroksid, Salmiakksprit, Aqueous ammonia, Ammonia solution, Ammonia water, Aqua ammonia, NH4OH