AdBlue

CH

4

N

2

O

AdBlue

Om produktet

AdBlue er en ureabasert væske som inneholder 32,5% demineralisert urea, resten er vann. Blandingen er luktfri og svært saltholdig, og benyttes for å fjerne nitrogenoksider (NOx-forbindelser) i eksos fra dieselmotorer.

Levering

Produktet kan leveres i kanner, 1000-liters IBC eller i bulk på tankbil.

Synonymer

Diesel exhaust fluid, DEF, Aqueous urea solution 32%, AUS 32, CH4N2O